Skip to content

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, og har lang og variert erfaring fra utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge. Jeg har også omfattende erfaring fra psykologisk rådgivning og veiledning til ulike yrkesgrupper i f.t. utfordringer i deres arbeidssituasjon. Jeg har videreutdanning innen individuell psykodynamisk psykoterapi, kroppsorientert psykoterapi, traumebehandling og gruppeterapi.

Jeg er tilknyttet Spir Helse A.S.

Ved ulike livsutfordringer kan jeg være din samtalepartner og tilby:

Individuell behandling

Parsamtaler

Rådgivning og veiledning,
individuelt eller i gruppe.

Terapiformen tilpasses dine
behov og forutsetninger.

Back To Top