Skip to content

Min utdannelse

  • Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og er godkjent spesialist i klinisk psykologi av Norsk Psykologforening.
  • Jeg har videreutdanning i individuell psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi, Oslo, og i gruppeterapi (gruppeanalyse) ved Institutt for Gruppe Analyse, Oslo.
  • Jeg har videreutdanning i kroppsorientert psykoterapi og traumebehandling ved Sensorimotor Psychotherapy Institute, /RVTS Sør

MIN ERFARINGSBAKGRUNN

  • Jeg har arbeidet med barn og familier i Pedagogisk psykologisk Tjeneste, og i Barnepsykiatrisk poliklinikk. Jeg har arbeidet med voksne pasienter og pårørende i voksenpsykiatrisk poliklinikk og i sengeposter i psykisk helsevern. Jeg har hatt selvstendig klinisk praksis som psykolog.
  • Jeg har veiledet psykologkolleger i spesialistutdanning og annet helsepersonell, samt lærere og sosialarbeidere.
  • Jeg har vært sakkyndig for barnevern, tingrett og lagrett.

MEDLEMSSKAP

  • Norsk Psykologforening.
  • Norsk Gruppepsykoterapeutisk forening (NGPF)
kontakt
Back To Top