Skip to content

Av og til inntrer plutselige og store omveltninger i livet. Det kan f.eks. være ved sykdom, dødsfall, ulykker eller voldshendelser, ved tap av en nær venn eller kjæreste, ved arbeidsløshet, el.l. Andre ganger skjer endringer planlagt, som ved flytting av bosted, ungdommer som flytter ut av foreldrehjemmet, alderspensjonering, el.l. Det kan oppleves forvirrende, som å miste fotfeste, følelser kan opplevelse som uhåndterbare, det kan bli vanskelig å tenke klart og handle fornuftig.

Av og til mangler en aktuell samtalepartner blant familie, venner eller kolleger, eller du opplever deg ikke klar til å ta en prat med de nærmeste. Jeg kan da være din samtalepartner, en person å tenke høyt sammen med, eller uttrykke frustrasjon og smerte eller skambelagt tanker og følelser i et nøytralt og trygt rom, og bidra til at du får et tydeligere bilde av din situasjon og dine valgmuligheter.

Økonomi:

Praksisen drives uten offentlig tilskudd. Mange klienter betaler kostnadene selv. Andre har helseforsikringer som dekker behandlingsutgifter til psykolog. Noen arbeidsgivere yter direkte økonomisk støtte.

Ved bruk av helseforsikring: Kontakt ditt forsikringsselskap og meld din skade. Du får tildelt et skadenummer og et antall behandlingstimer som du oppgir til oss når du tar kontakt. Spør om forsikringsselskapet aksepterer direkte oppgjør med SPIR Helse AS eller om selskapet vil refundere dine utlegg. Jeg har for tiden avtale om direkte oppgjør med Gjensidige forsikring.

 

  Kontakt meg

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*
  Ikke legg igjen sensitive informasjon i skjema.

  Jeg ønsker å sende melding og bekrefter personvern til www.sigvedagsland.no nettside. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top