Skip to content

Jeg tilbyr samtaler om psykologiske utfordringer i arbeidssituasjonen. Tilbudet er relevant i yrkesroller hvor en samarbeider nært med kolleger eller klienter og hvor prestasjonskravene oppleves som store. Ledere vil kunne arbeide med sin egen utvikling gjennom slike samtaler.

Metode:
Vi samtaler om arbeidsoppgavenes art, de personlige forutsetninger for å løse dem, om relasjonene til relevante nøkkelpersoner, og om dilemma som oppstår i arbeidssituasjonen, i forhold til en selv eller til familie. Eget handlingsrom, prioriteringer, beslutninger, konflikthåndtering, stressmestring kan bli tema.

Samtaler med psykolog kan gi rom til å reflektere over situasjonen, over gruppedynamikk og over uoversiktlige personlige relasjoner. Sammen kan vi ”tegne et kart over terrenget” og finne en god veg videre.

Tilbudet gis både individuelt og til arbeidsgrupper og –team.

Metoden tilpasses en gruppebasert arbeidsform og organisasjonens behov. Ta kontakt for nærmere avklaringer.

  Kontakt meg

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*
  Ikke legg igjen sensitive informasjon i skjema.

  Jeg ønsker å sende melding og bekrefter personvern til www.sigvedagsland.no nettside. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top