Skip to content

Hva gjør jeg i psykoterapi?

En viktig del av mitt arbeid er å lytte til deg og din historie: Hvem er du? Hva har brakt deg hit? Hva ønsker du å utvikle eller forandre?

 • Samtidig forsøker jeg å sortere i den informasjon du formidler: Hva er dine verdier, dine ressurser og belastninger? Hvordan forholder du deg til andre mennesker?
 • Jeg forsøker å stille noen oppklarende spørsmål og gi tilbake kommentarer og forståelse. Være i en utviklingsfremmende dialog med deg.
 • Iblant kan det være vanskelig å finne ord og formidle sin erfaring. Det kan da finnes andre innganger til din indre verden og din livserfaring: kroppens språk, bilder/tegninger, litteratur, etc.
 • Jeg forsøker å bidra til at avstengt erfaring kan åpnes for refleksjon i en trygg relasjon, at du får god kontakt med deg selv og dine følelser og et klarere bilde av din livssituasjon, dine behov og dine valgmuligheter.

Hva gjør du i psykoterapi?

Du forteller hvem du er og hva du ønsker i ditt møte med meg som psykolog.

 • Du forplikter deg på den behandlingsavtale som vi blir enige om.
 • Du legger frem ditt ”materiale”, dvs hendelser fra livshistorie og hverdagsliv som kan belyse de tema vi arbeider med.
 • Du forsøker å lytte til deg selv, tolerere både positive og ubehagelige følelser, stille deg åpen for endring og utvikling, og legge personlig innsats i vårt samarbeid.

Ramme:

Vi kan innledningsvis avtaler en ramme for arbeidet: Et ca timetall, når vi skal møtes, etc.
Erfaringsvis trenger vi 1-2 timer til å bli kjent og forstå dine aktuelle tema i sammenheng med din livssituasjon og livshistorie.
Jeg vil forsøke å gi deg en rask tilbakemelding på hva jeg kan tilby deg.
Ved omfattende utredninger og alvorlige psykiske lidelser bør du kontakte fastlege og henvises til spesialisthelsetjenesten.

Økonomi:

Praksisen drives uten offentlig tilskudd. Mange klienter betaler kostnadene selv. Andre har helseforsikringer som dekker behandlingsutgifter til psykolog. Noen arbeidsgivere yter direkte økonomisk støtte.

Ved bruk av helseforsikring: Kontakt ditt forsikringsselskap og meld din skade. Du får tildelt et skadenummer og et antall behandlingstimer som du oppgir til oss når du tar kontakt. Spør om forsikringsselskapet aksepterer direkte oppgjør med SPIR Helse AS eller om selskapet vil refundere dine utlegg. Jeg har for tiden avtale om direkte oppgjør med Gjensidige forsikring.

Priser:

Time a 45 min: kr 1300,-
Time a 90 min: kr 1800,-
Serie på 8 timer: kr 8.500,- ved forskuddsbetaling.
Ved manglende fremmøte eller avlysning samme dag kan du måtte betale fullt timehonorar.

 

  Kontakt meg

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*
  Ikke legg igjen sensitive informasjon i skjema.

  Jeg ønsker å sende melding og bekrefter personvern til www.sigvedagsland.no nettside. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top